ขนาดรูใน 55 mm

Size: 30-55-23 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove 30BD40DU

฿ 257 ฿ 257

Size: 40-55-24 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove 40BD45DU

฿ 589 ฿ 589

Size: 35-55-22 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove 35BD219DU

฿ 300 ฿ 300

Size: 32-55-23 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove 32BD45DU

฿ 353 ฿ 353

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6211 2ZR/C3 (55-100-21) Size: 55x100x21 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 513 ฿ 513

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6211 2RSR/C3 (55-100-21)) Size: 55x100x21 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 588 ฿ 588

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6211 2Z/C3 (55-100-21) Size: 55x100x21 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 834 ฿ 834

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6211 2RS1/C3 (55-100-21) Size: 55x100x21 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 1,070 ฿ 1,070