ขนาดรูใน 40 mm

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 40x62x20.6 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 344 ฿ 344

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 40x62x20.6 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 344 ฿ 344

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 40x62x20.6 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 344 ฿ 344

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 40x62x24 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 344 ฿ 344

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 40x66x24 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 514 ฿ 514

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 40x68x30 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 894 ฿ 894

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 40x75x32 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 864 ฿ 864

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 40x57x24 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 394 ฿ 394

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 40x55x24 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 564 ฿ 564