ขนาดรูใน 32 mm

Size: 20-32-7 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove 6804ZZCM NS7S

฿ 257 ฿ 257

Size: 10-32-9 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove LR 6200ZZ 03/32

฿ 128 ฿ 128

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 32x55x23 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 344 ฿ 344

ลูกปืนสองแถว (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 32x47x18 Double Row Angular Contact Bearing

฿ 375 ฿ 375