ขนาดรูใน 9 mm

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 9x26x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 151 ฿ 151

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 9x26x13 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 151 ฿ 151

Size: 12x30x8 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 150 ฿ 150

Size: 12x18x4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 10x20x6 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 10x20x5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 10x19x7 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 10x19x5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 10x15x4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 9x20x6 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 9x20x5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 9x17x5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 9x14x4.5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55