ขนาดรูใน หน่วยหุน/นิ้ว

Size: 3/8"x3/4"x3/16" ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 80 ฿ 80

Size: 5/16"x1/2"x5/32" ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 1/4"x5/8"x4.978 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 1/4"x1/2"x3/16" ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 1/4"x3/8"x1/8" ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 3/16"x5/8"x3/16" ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 3/16"x13x5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 3/16"x13x4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 3/16"x1/2"x3/16" ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 3/16"x3/8"x1/8" ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 1/8"x5/16"x3.5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 1/8"x3/8"x1/8" ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55