ขนาดรูใน 4 mm

Size: 4*16*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 4*13*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 4*12*4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 4*11*4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 4*10*4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 4*10*3 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 4*9*4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 4*8*3 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 4*7*2.5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 4*7*2 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55