ขนาดรูใน 2 และ 2.5 mm

Size: 2.5*8*4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 2.5*7*3 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 2.5*6*2.5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 2*6*6 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55