ขนาดรูใน 5 mm

Size: 5*19*6 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove R-1560Z

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*16*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove R-1560Z

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*15*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove R-1560Z

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*14*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*13*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*13*4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*11*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*11*4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*10*4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*9*3 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*8*3 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 5*8*2.5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55