ขนาดรูใน 8 mm

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 8x27x11 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 194 ฿ 194

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 8x23x14 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 214 ฿ 214

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) Size: 8x22x11 Single Row Deep Groove Ball Bearing

฿ 194 ฿ 194

Size: 8*22*11 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 190 ฿ 190

Size: 8*19*6 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 8*16*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 8*16*4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 8*14*4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 8*14*3.5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 8*13*3.5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 8*12*3.5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55