ขนาดรูใน 6 mm

Size: 2-6-3 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove MR62 ZZCM NS7S

฿ 75 ฿ 75

Size: 6*19*6 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 6*17*6 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 6*16*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 6*15*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 6*13*5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 6-13-3.5 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 6-12-4 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55

Size: 6-10-3 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

฿ 55 ฿ 55