ตลับลูกปืนเม็ดกลม (Deep Groove Ball Bearings)

FAG6310 2RS/C3 (50-27-50)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6310 2RS/C3 (50-110-27) Size: 50x110x27 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿791 ฿791
 

 

FAG63102ZC3(50-110-27)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6310 2Z/C3 (50-110-27) Size: 50x110x27 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿735 ฿735
 

 

FAG3210

Size: 50-90-30.2 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

FAG3208

Size: 40-80-30.2 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

SKF3206

Size: 30-62-23.8 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,231 ฿1,231
 

 

SKF3203

Size: 17-40-17.5 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,338 ฿1,338
 

 

FAG3202

Size: 15-35-15.9 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

FAG3200

Size: 10-30-14 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

FAG60042RSC3(20-42-12)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6004 2RS/C3 (20-42-12) Size: 20x42x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿126 ฿126
 

 

SKF60042ZC3(20-42-12)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน SKF 6004 2Z/C3 (20-42-12) Size: 20x42x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿124 ฿124
 

 

FAG60042ZC3(20-42-12)

ลูกปืนแถวเดี่ยวร่องลึก (ลูกปืนมาตรฐานทั่วไป) ตลับลูกปืน FAG 6004 2Z/C3 (20-42-12) Size: 20x42x12 Single Row Deep Groove Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿118 ฿118
 

 

BearingSKF2308E-2RS1TN9

Size: 40-90-33 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,300 ฿1,300
 

 

BearingSKF2204E-2RS1TN9

Size: 20-47-18 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿495 ฿495
 

 

BearingSKF2203E-2RS1TN9

Size: 17-40-16 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿880 ฿880
 

 

BearingFAG22032RS

Size: 17-40-16 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿528 ฿528
 

 

BearingKOYO2203RS

Size: 17-40-16 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿495 ฿495
 

 

BearingHIC2302

Size: 15-42-17 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

BearingIJK2302

Size: 15-42-17 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿358 ฿358
 

 

BearingKOYO2303

Size: 17-47-19 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿418 ฿418
 

 

BearingIJK2304

Size: 20-52-21 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

BearingKOYO2304

Size: 20-52-21 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

BearingFAG2307

Size: 35-80-31 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿909 ฿909
 

 

BearingFAG2308

Size: 40-90-33 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,265 ฿1,265
 

 

BearingFAG2309

Size: 45-100-36 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,430 ฿1,430
 

 

BearingKOYO2309

Size: 45-100-36 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

BearingKOYO231050-110-40

Size: 50-110-40 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

FAG3308

Size: 40-90-36.5 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,738 ฿1,738
 

 

FAG3305

Size: 25-62-25.4 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿880 ฿880
 

 

FAG3304

Size: 20-52-22.2 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿825 ฿825
 

 

SKF3304

Size: 20-52-22.2 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 

 

FAG3302

Size: 15-42-19 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿693 ฿693
 

 

SKF3302

Size: 15-42-19 ลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมแบบสองแถว Double row angular contact ball bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 

 

KOYO 7207 (35-72-17)

Size: 35-72-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

NTN 7205 (25-52-15)

Size: 25-52-15 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

NSK 7019 (95-145-24)

Size: 95-145-24 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,520 ฿4,520
 

 

NACHI 7012 (60-95-18)

Size: 60-95-18 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,530 ฿2,530
 

 

KOYO 7012 (60-95-18)

Size: 60-95-18 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

KOYO 7010 (50-80-16)

Size: 50-80-16 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

KOYO 7011 (55-90-18)

Size: 55-90-18 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,210 ฿1,210
 

 

NACHI45-85-23

Size: 45-85-23 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿715 ฿715
 

 

NACHI 7010 (50-80-16)

Size: 50-80-16 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

NACHI40-80-23

Size: 40-80-23 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿715 ฿715
 

 

FAG40-80-23

Size: 40-80-23 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿715 ฿715
 

 

NACHI 7009 (45-75-16)

Size: 45-75-16 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,760 ฿1,760
 

 

KOYO 7009 (45-75-16)

Size: 45-75-16 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,265 ฿1,265
 

 

NACHI 7008 (40-68-15)

Size:40-68-15 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,408 ฿1,408
 

 

NACHI 7007 (35-68-14)

Size:35-68-14 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,265 ฿1,265
 

 

KOYO 7005 (25-47-12)

Size: 25-47-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿473 ฿473
 

 

NACHI 7004 (20-42-12)

Size:20-42-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

NSK 7004 (20-42-12)

Size:20-42-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿660 ฿660
 

 

NACHI 7003 (17-35-10)

Size:17-35-10 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,045 ฿1,045
 

 

KOYO 7001 (12-28-8)

Size:12-28-8 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

KOYO30-62-20

Size: 30-62-20 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

SKF30-62-20

Size: 30-62-20 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

NSK7002 (15-32-9)

Size:15-32-9 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿638 ฿638
 

 

FAG30-62-20

Size: 30-62-20 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

NSK7001 (12-28-8)

Size:12-28-8 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

FAG25-52-18

Size: 25-52-18 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿495 ฿495
 

 

NACHI20-47-18

Size: 20-47-18 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

KOYO20-47-18

Size: 20-47-18 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

NSK7000 (10-26-8)

Size:10-26-8 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿721 ฿721
 

 

Bearing2202IJK15-35-14

Size: 15-35-14 ลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿253 ฿253
 

 

KOYO12-32-14

Size: 12-32-14 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿209 ฿209
 

 

KOYO10-30-14

Size: 10-30-14 ลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง Self Aligning Ball Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿308 ฿308
 

 

NSK7310 (50-110-27)

Size:50-110-27 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

NTN7310 (50-110-27)

Size:50-110-27 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

NTN7309 (45-100-25)

Size:45-100-25 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,265 ฿1,265
 

 

NTN7308 (40-90-23)

Size:40-90-23 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,023 ฿1,023
 

 

KOYO7307 (35-80-21)

Size: 35-80-21 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿605 ฿605
 

 

FAG7307 (35-80-21)

Size: 35-80-21 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿880 ฿880
 

 

SKF25-62-17

Size: 25-62-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,045 ฿1,045
 

 

NSK7306 (30-72-19)

Size: 30-72-19 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

KOYO35-80-21

Size: 35-80-21 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿528 ฿528
 

 

NACHI7306 (30-72-19)

Size: 30-72-19 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿605 ฿605
 

 

NSK25-62-17

Size: 25-62-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

NSK7305 (25-62-17)

Size: 25-62-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿990 ฿990
 

 

FAG7305 (25-62-17)

Size: 25-62-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

NACHI25-62-17

Size: 25-62-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿418 ฿418
 

 

KOYO7305 (25-62-17)

Size: 25-62-17 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿495 ฿495
 

 

KOYO20-52-15

Size: 20-52-15 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

KOYO7304 (20-52-15)

Size: 20-52-15 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

IJK17-47-14

Size: 17-47-14 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿297 ฿297
 

 

IJK15-42-13

Size: 15-42-13 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿286 ฿286
 

 

IJK12-37-12

Size: 12-37-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

IJK10-35-11

Size: 10-35-11 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿242 ฿242
 

 

KOYO7303 (17-47-14)

Size: 17-47-14 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿418 ฿418
 

 

KOYO7302 (15-42-13)

Size: 15-42-13 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

NSK7301 (12-37-12)

Size: 12-37-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

KOYO25-52-15

Size: 25-52-15 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿382 ฿382
 

 

NTN12-32-10

Size: 12-32-10 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿242 ฿242
 

 

KOYO20-47-14

Size: 20-47-14 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿345 ฿345
 

 

NACHI17-40-12

Size: 17-40-12 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

NACHI15-35-11

Size: 15-35-11 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿237 ฿237
 

 

SKF12-32-10

Size: 12-32-10 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

SKF10-30-9

Size: 10-30-9 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿486 ฿486
 

 

NACHI70-110-13

Size: 70-110-13 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿864 ฿864
 

 

KOYO75-115-13

Size: 75-115-13 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿778 ฿778
 

 

KOYO65-100-11

Size: 65-100-11 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿681 ฿681
 

 

NTN60-95-11

Size: 60-95-11 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿540 ฿540
 

 

KOYO60-95-11

Size: 60-95-11 ลูกปืนแถวเดี่ยว Single Row Deep Groove

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿455 ฿455
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้