ตลับลูกปืน

Bearing Units NTN รุ่น F204/UC204-012D1/UCF204-012D1

Bearing Units NTN รุ่น F204/UC204-012D1/UCF204-012D1 สำหรับเพลาขนาด 3/4" ( 19 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

Bearing Units NTN รุ่น F205/UC205-100D1/UCF205-100D1

Bearing Units NTN รุ่น F205/UC205-100D1/UCF205-100D1 สำหรับเพลาขนาด 1" ( 25.4 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

Bearing Units GJP รุ่น F204/UC204-12/UCF204-12

Bearing Units GJP รุ่น F204/UC204-12/UCF204-12 ขนาด 3/4" ( 19 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

Bearing Units FYH รุ่น F201/UC201/UCF201-8J

Bearing Units FYH รุ่น F201/UC201/UCF201-8J ขนาด 1/2" ( 12.7 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

Bearing Units SKF รุ่น F204/UC204/UCF204-12

Bearing Units SKF รุ่น F204/UC204/UCF204-12 ขนาด 3/4" ( 19 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC27/UC207/UCFC207-20

Bearing Units FYH รุ่น FC27/UC207/UCFC207-20 สำหรับเพลา ขนาด 1.1/4" ( 30 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC28/UC208/UCFC208-108D1

Bearing Units FYH รุ่น FC28/UC208/UCFC208-108D1 สำหรับเพลา ขนาด 1/2" ( 38 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC209/UC209/UCFC209-28

Bearing Units FYH รุ่น FC209/UC209/UCFC209-28 สำหรับเพลา ขนาด 1.3/4" ( 44 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC205/UC205/UCFC205-16J

Bearing Units FYH รุ่น FC205/UC205/UCFC205-16J สำหรับเพลา ขนาด 1" ( 25 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC204/UC204/UCFC204J-12

Bearing Units FYH รุ่น FC204/UC204/UCFC204J-12 ขนาด 3/4" ( 18 mm )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC211/UC211/UCFC211J

Bearing Units FYH รุ่น FC211/UC211/UCFC211J ขนาด 55 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC210/UC210/UCFC210J

Bearing Units FYH รุ่น FC210/UC210/UCFC210J ขนาด 50 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,231 ฿1,231
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC208/UC208/UCFC208J

Bearing Units FYH รุ่น FC208/UC208/UCFC208J ขนาด 40 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC207/UC207/UCFC207J

Bearing Units FYH รุ่น FC207/UC207/UCFC207J ขนาด 35 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC206/UC206/UCFC206J

Bearing Units FYH รุ่น FC206/UC206/UCFC206J ขนาด 30 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FC205/UC205/UCFC205J

Bearing Units FYH รุ่น FC205/UC205/UCFC205J ขนาด 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

Bearing Units FYH P203/CP203/UCP203

Bearing Units FYH รุ่น P203/CP203/UCP203 สำหรับเพลามิล ขนาด 17 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

Bearing Units FYH รุ่น F202/FL202/UCFL202J

Bearing Units FYH รุ่น F202/FL202/UCFL202J 15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

Bearing Units FYH รุ่น FX11/UFX11/UCFX11J

Bearing Units FYH รุ่น FX11/UFX11/UCFX11J ขนาด 55 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,450 ฿1,450
 

 

NSK NU206

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

NSKNF207

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

KOYONF206

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

SKFN205

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

NACHINF204

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

Bearing Units ASAHI รุ่น FC206/UC206/UCFC206

Bearing Units ASAHI รุ่น FC206/UC206/UCFC206 ขนาด 30 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

Bearing Units KOYO รุ่น FC205/UC205/UCFC205

Bearing Units KOYO รุ่น FC205/UC205/UCFC205 ขนาด 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

KOYONUP2306EM

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกรังทองเหลือง Brass Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

KOYONU305R

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

KOYON305

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

KOYONU306

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

NSKNJ211EWC3

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

KOYONU211R

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

FAGNUP208

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

NTNNU307

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

FAGNU2309

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกรังทองเหลือง Brass Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,745 ฿3,745
 

 

NSKNU308ET

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

KOYONU308

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

KOYONU209R

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

KOYONU309R

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

NSKNUP2209WC

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

NACHINU210Y

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

NSKNU305EWC3

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

NTNNJ307C3

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Brass Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

NTNNJ308C3

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Brass Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿782 ฿782
 

 

KOYONJ308R

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿782 ฿782
 

 

KOYONJ210

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿835 ฿835
 

 

Insert Bearing NSK รุ่น UC309D1

Insert Bearing NSK รหัส UC309D1 ขนาดเพลา 45 mm (45-100.2-57.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

Insert Bearing NSK รุ่น UC308D1

Insert Bearing NSK รหัส UC308D1 ขนาดเพลา 40 mm (40-89.8-52.2)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,251 ฿1,251
 

 

Insert Bearing ASAHI รุ่น UK308

Insert Bearing ASAHI รหัส UK308 ขนาดเพลา 40 mm (42.6-89.7-34.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,290 ฿1,290
 

 

KOYONJ309R

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿835 ฿835
 

 

NTNNJ2307

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿942 ฿942
 

 

KOYONJ305RC3

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

KOYONJ305R

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกรังทองเหลือง Brass Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

NISNJ310

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

LUTNJ2311EMA

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกรังทองเหลือง Brass Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

NACHIN213

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

NTNN213

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

NTNNU213

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

Bearing Units GJP รุ่น F206/UC206/UCF206

Bearing Units GJP รุ่น F206/UC206/UCF206 ขนาด 30 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

Bearing Units GJP รุ่น F207/UC207/UCF207

Bearing Units GJP รุ่น F207/UC207/UCF207 ขนาด 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

Bearing Units Misui รุ่น F206/UC206/UCF206D1

Bearing Units Misui รุ่น F206/UC206/UCF206D1 ขนาด 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿247 ฿247
 

 

Bearing Units FK รุ่น F205/UC205/UCF205

Bearing Units FK รุ่น F205/UC205/UCF205 ขนาด 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Bearing Units FK รุ่น F204/UC204/UCF204

Bearing Units FK รุ่น F204/UC204/UCF204 ขนาด 20 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

Bearing Units SKF รุ่น F211/UC211/UCF211

Bearing Units SKF รุ่น F211/UC211/UCF211 ขนาด 55 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,231 ฿1,231
 

 

Bearing Units NTN รุ่น F210/UC210/UCF210D1

Bearing Units NTN รุ่น F210/UC210/UCF210D1 ขนาด 40 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

Bearing Units SKF รุ่น F210/UC210/UCF210

Bearing Units SKF รุ่น F210/UC210/UCF210 ขนาด 50 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

Bearing Units SKF รุ่น F209/UC209/UCF209

Bearing Units SKF รุ่น F209/UC209/UCF209 ขนาด 40 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿942 ฿942
 

 

Bearing Units SKF รุ่น F208/UC208/UCF208

Bearing Units SKF รุ่น F208/UC208/UCF208 ขนาด 40 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

Bearing Units NTN รุ่น F207/UC207/UCF207D1

Bearing Units NTN รุ่น F207/UC207/UCF207D1 ขนาด 35 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿590 ฿590
 

 

Bearing Units SKF รุ่น F207/UC207/UCF207

Bearing Units SKF รุ่น F207/UC207/UCF207 ขนาด 35 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

Bearing Units SKF รุ่น F206/UC206/UCF206

Bearing Units SKF รุ่น F206/UC206/UCF206 ขนาด 30 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

Bearing Units SKF รุ่น F205/UC205/UCF205

Bearing Units SKF รุ่น F205/UC205/UCF205 ขนาด 25 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

LUT RN208EMA

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกรังทองเหลือง Brass Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

LUT RN207MA

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกรังทองเหลือง Brass Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

LUT RN206MEA

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกรังทองเหลือง Brass Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

LUT RN205MA

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกรังทองเหลือง Brass Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

LUT RN222EM

แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกรังทองเหลือง Brass Cage Gearbox Cylindrical Roller Bearing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,461 ฿2,461
 

 

Bearing Units SKF รุ่น FC208/UC208/UCFC208D1

Bearing Units SKF รุ่น FC208/UC208/UCFC208D1 ขนาด 40 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

NSK HR32932XJ

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing NSK เบอร์ No. HR32932XJ Dimension ขนาด 160x220x38

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,280 ฿4,280
 

 

NSK HR32934XJ

ตลับลูกปืนเตเปอร์ Single Row Tapered Roller Bearing NSK เบอร์ No. HR32934XJ Dimension ขนาด 170x230x38

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,350 ฿5,350
 

 

Bearing Units FYH รุ่น F202/UC202/UCF202

Bearing Units FYH รุ่น F202/UC202/UCF202 ขนาด 15 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

Insert Bearing ASAHI รุ่น B5-16

Insert Bearing ASAHI รหัส B5-16 ขนาด 25 mm (25-52.2-27)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

Insert Bearing NTN รุ่น AELS206D1 NW3

Insert Bearing NTN รหัส AELS206D1 NW3 ขนาด 30 mm (30-62.3-35.8)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿514 ฿514
 

 

Insert Bearing NTN รุ่น UC211-200D1W7-13

Insert Bearin รหัส NTN รหัส UC211-200D1W7-13 ขนาด 2" (50.5-99.2-55.8)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

Insert Bearing FYH รุ่น UC307

Insert Bearing FYH รหัส UC307 ขนาดเพลา 35 mm (35-80-47.9)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

Insert Bearing FYH รุ่น UC207

Insert Bearing FYH รหัส UC207 ขนาดเพลา 35 mm (35-72-43)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

Insert Bearing ASAHI รุ่น 207PR-E

Insert Bearing ASAHI รหัส 207PR-E ขนาดเพลา 35 mm (35-72-33)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

Insert Bearing ASAHI รุ่น 205PR-E

Insert Bearing ASAHI รหัส 205PR-E ขนาดเพลา 25 mm (25-52-27)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

Insert Bearing รุ่น UC217

Insert Bearin รหัส UC217 ขนาดเพลา 1.3/4" (44.5-82.3-86)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,782 ฿2,782
 

 

Insert BearingNTN รุ่น UC209-112D1

Insert Bearing NTN รหัส UC209-112D1 ขนาด 1.3/4" (44-84.9-49.2)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

Insert Bearing NTN รุ่น UK208D1

Insert Bearing NTN รหัส UK208D1 ขนาดเพลา 40 mm (40-80-31.2)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

Insert Bearing NTN รุ่น UC213D1

Insert Bearing NTN รหัส UC213D1 ขนาดเพลา 65 mm (65-120-33.9)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

Insert Bearing NTN รุ่น UC209D1

Insert Bearing NTN รหัส UC209D1 ขนาดเพลา 45 mm (45-84.9-49.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

Insert Bearing KOYO รุ่น UC202-10

Insert Bearing KOYO รหัส UC202-10 ขนาด 5/8" (15.8-47-31)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿386 ฿386
 

 

Insert Bearing NTN รุ่น UC208-108D1 W7-13

Insert Bearing NTN รหัส UC208-108D1 W7-13 ขนาดเพลา 1.1/2" (37.7-79.9-49.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

Bearing Units ASAHI UK211/FL211/UKFL21

Bearing Units ASAHI รุ่น UK211/FL211/UKFL21 ขนาด 55 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,391 ฿1,391
 

 

Insert Bearing รุ่น UC211A

Insert Bearing รหัส UC211A ขนาดเพลา 55 mm (55-99.9-55.6)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,024 ฿1,024
 

 

Insert Bearing NSK รุ่น UK212D1

Insert Bearing NSK รหัส UK212D1 ขนาดเพลา 60 mm (60-109.5-38.3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,124 ฿1,124
 

 

Insert Bearing ASAHI รุ่น UCX09

Insert Bearing SKF รหัส ASAHI รหัส UCX09 ขนาดเพลา 45 mm (45-89.6-51.6)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,231 ฿1,231
 

 

Insert Bearing SKF รุ่น YAR203-010-2F

Insert Bearing SKF รหัส YAR203-010-2F ขนาดเพลา 5/8" (15.8-40-27.6)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿386 ฿386
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้