แผ่นชิมทองเหลือง หนา 0.8 mm ยาว 2 ฟุต (0.8x300x600)

Brass Shim Width 0.8 mm

หมวดหมู่ : แผ่นชิม

Share

  • แผ่นชิมทองเหลือง
  • ความหนา (Width) 0.8 mm
  • ความกว้าง (height) 12”  (30 เซ็นติเมตร)
  • ความยาว (length) 24” (60 เซ็นติเมตร)

Specifications:

  • ความหนาของแผ่นชิม (B) 0.8 mm
  • ความกว้าง Height (H) 300 mm
  • ความยาว Length (L) 600 mm
  • วัสดุ ทองเหลือง (Brass Shim Plate)