ลิ่มวงเดือน-ลิ่มส่งกำลัง (Woodruff Key) ขนาด 4x13

คุณสมบัติสินค้า:

Woodruff Key ลิ่มเพลาปั่น ลิ่มต่อเพลา

Share

ลิ่มวงเดือน-ลิ่มส่งกำลัง (Woodruff Key) ขนาด 4x13

Specifications :

 

  • ความหนาของลิ่ม (b) 4 mm
  • ความยาวของลิ่ม (L) 13 mm
  • ความสูงของลิ่ม (h) 5 mm
  • Material เกรดวัสดุ : S45C Steel

คำอธิบาย

ลิ่มวงเดือน-ลิ่มส่งกำลัง (Woodruff Key) ลักษณะเป็นทรงครึ่งวงกลม ใส่เป็นลิ่มสลักลงใปในร่องที่มีลักษณะเป็นร่องโค้งเว้า ในขณะที่อีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านคู่กันเป็นทรงสี่เหลี่ยมรับกันกับลิ่ม ประโยชน์ของลิ่มวงเดือนก็คือ ใช้เป็นตัวต่อเพลาหรือชิ้นงานโดยการกัดร่องให้เป็นรูปครึ่งวงกลมระหว่างปลายเพลาถึงปลายเพลาได้ เพื่อเป็นตัวส่งกำลังให้ชิ้นงานหมุนไปในทางเดียวกัน สามารถใช้ในงานที่พื้นที่จำกัดได้ การกัดร่องนั้นควรกัดร่องให้มีลักษณะฟิตพอดีกับลิ่มเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัว และ ลดแรง Stress ของตัวลิ่มเอง นอกจากนั้นการถอดออกของลิ่มวงเดือนนั้นถอดได้สะดวกกว่าลิ่มแบบแท่ง