ปิ๊นตะกุด-ปิ๊นผ่าสแตนเลส ขนาด 4x50

Stainless Steel Spring Pin ปริ๊นตะกรุดสแตนเลส

Share

ปิ๊นตะกุด-ปิ๊นผ่าสแตนเลส Stainless Steel Spring Pin 

 

Specifications:

  • ความโตปิ๊น (A)   4  mm
  • ความยาวปิ๊น (L)  50  mm
  • รูในของปิ๊น (ø)    2.8  mm
  • วัสดุ : สแตนเลส (Stainless Steel 304)

 

Application :

ปิ๊นตะกรุด หรือ Spring Pin ใช้สำหรับเป็นตัวกลางยึดวัสดุเข้าด้วยกันโดยทำหน้าที่เป็นแกน ลักษณะ จะมีความโตใหญ่กว่ารูที่ต้องการใส่เล็กน้อย เมื่อตอกเข้าไปจะทำให้ยึดอยู่ในรูแกนอย่างพอดี