หัวน็อตล็อค KM 2 (M15x1.0) KM Locking Nut

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM 2 (M15x1.0)

Share

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน
Nylon Insert Locking Nut

Specifications

  • ไซส์ของ Lock Nut M15x1.0
  • Code Size : KM 2
  • ความโตใน (d) 13.9  mm
  • ความโตนอก (D) 24.7 mm
  • ความสูงของหัวน็อต (H) 5.1 mm
  • ความสูงของร่อง (h) 2.3 mm
  • ความกว้างของร่องขัน (b) 4 mm

 

คุณสมบัติ
   หัวน็อตล็อคปลายเพลาลูกปืน (KM Locking Nuts Series) ใช้ในการจัดตลับลูกปืนและส่วนประกอบให้เข้าอยู่ในเพลาอย่างมั่นคง เหมาะสำหรับใช้กับแกนเตเปอร์ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้คู่กับแหวนจักรพับล็อค MB 
หัวน็อตล็อค KM มีร่องสำหรับใช้คีมขัน ซึ่งจะทำให้หัวน็อตอยู่ในสภาวะที่แน่นหนา