สายพาน Timing Belt รหัส 150XL หน้ากว้าง 13 mm

คุณสมบัติสินค้า:

สายพาน Timing Belt รหัส 150XL หน้ากว้าง 13 mm

Share

วัสดุ : Rubber Belt

หน้ากว้างสายพาน = 13 mm

หน้าตัดสายพาน

ระยะห่างของร่อง (P)  5.08 mm

ความหนาของสายพาน (h2)  2.25 mm

ความสูงร่องสายพาน (h1)  1.25 mm