สายพาน Timing Belt รหัส 220XL หน้ากว้าง 20 mm

Share

วัสดุ : Rubber Belt

หน้ากว้าง : 20 mm

 

 หน้ากว้างสายพาน = 25 mm

หน้าตัดสายพาน

ระยะห่างของร่อง (P)  5.08 mm

ความหนาของสายพาน (h2)  2.25 mm

ความสูงร่องสายพาน (h1)  1.25 mm