ห่วงเกี่ยวสแตนเลส 59 mm

ห่วงเกี่ยวสแตนเลส

Share

  • แกนโต   6  mm.
  • ความสูงทั้งตัว (วัดนอก)  59 mm
  • วัสดุสแตนเลสทั้งตัว Stainless Steel