ห่วงเกี่ยวสแตนเลสชนิดแกนหนา 97 mm

ห่วงเกี่ยวสแตนเลสชนิดแกนหนา

Share

  • ความยาวทั้งตัว 97 mm
  • วัสดุสแตนเลสทั้งตัว Stainless Steel