บล็อกลม KUKEN ญี่ปุ่น KW-20P ขนาด 3/4"

คุณสมบัติสินค้า:

IMPACT WRENCH KW-20P KUKEN

Share

บล็อกลมขนาด 3/4"

 

Specifications: