กาวทาปะเก็น Three Bond 1104 NEO PLUS 55g

คุณสมบัติสินค้า:

Three Bond 1104 NEO PLUS 55g

Share

  • กาวปะเก็น THREEBOND 55G


  • คุณสมบัติพิเศษ
กาวปะเก็นทรีบอนด์  (Threebond 1104 NEO PLUS)  
1. เป็นกาวปะเก็นเหลว สีเทา 
2. ชนิดยางสังเคราะห์ ทำหน้าที่ป้องกันการไหลซึมของแก๊ส หรือน้ำมันได้เป็นอย่างดี
3. เมื่อแห้งจะมีลักษณะคล้ายยาง
4. ทนความร้อนสูง 
อุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ถึง 150 องศาเซลเซียส
5. โดยใช้ร่วมกันกับปะเก็นแผ่นหรือใช้กับข้อต่อเกลียว
6. กาวปะเก็นเหลวสีเทา
7. มีส่วนผสมของยางสังเคราะห์
8. สามารถป้องกันการไหลซึมของสารเคมี น้ำ น้ำมัน แก๊ส ได้เป็นอย่างดี
9. สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 150 องศาเซลเซียส
10. ขนาดบรรจุ 55 กรัม

 

  • วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับงานซ่อมแซมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยใช้ร่วมกับปะเก็นแผ่นและสามารถใช้ทาตามข้อเกลียว หรือท่อน้ำต่าง ๆ ได้

  • การเก็บรักษา
จัดเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส โดยไม่โดนแสงแดด