ดอกเจาะรีมเมอร์ ชนิดตรง ไฮสปีด HSS 7.5 mm

HAND REAMER HSS 7.5 mm

Share

ดอกเจาะรีมเมอร์ ชนิดตรง ไฮสปีด HSS 7.5 mm