ดอกเจาะรีมเมอร์ ชนิดตรง ไฮสปีด HSS 5.5 mm

HAND REAMER HSS 5.5 mm

Share

ดอกเจาะรีมเมอร์ ชนิดตรง ไฮสปีด HSS 5.5 mm