ดอกเจาะรีมเมอร์ ชนิดตรง ไฮสปีด HSS 4.5 mm

HAND REAMER HSS 4.5 mm

Share

ดอกเจาะรีมเมอร์ ชนิดตรง ไฮสปีด HSS 4.5 mm