ดอกเอ็นมิล HSSCo8 SK Nice 4 ฟัน 8 mm

คุณสมบัติสินค้า:

ดอกเอ็นมิล HSSCo8 SK Nice ฟัน 8 mm

Share

ดอกเอ็นมิล SK Nice ผสม Cobalt 8%

  • HSS Co8
  • ผสมโคบอล์ท 8% (Co8)
  • 4 F (4 ฟัน)
  • ความโต 8 มิล
  • ความโตแกน 8 มิล
  • ความยาวเฉพาะเกลียว 20 mm
  • ความยาวทั้งดอก(รวมเกลียว) 65 mm
  • 8x8x20x65