ลูกบ็อกถอดน็อตคลัช Kugel คู่เบอร์ 18 และ 22

ลูกบล็อก ถอดคลัช 4 เขี้ยว

หมวดหมู่ : ลูกบ๊อกซ์ Socket

Share

บ๊อกซ์ถอดน็อตคลัช 4 เขี้ยวเบอร์ 18x22

  • 1 ตัวสามารถใช้ถอดได้สองเบอร์ #18 , #22
  • ยี่ห้อ Kugel
  • 4 เขี้ยว