น็อตสแตนเลสหัวกลมแฉก M2x15

Specifications: สกรูสแตนเลสหัวกลมแฉก M2x15 ขนาดของตัว 2 มิลลิเมตร ความยาว 12 มิลลิเมตร

Share