สตัดเกลียวตลอด ยาว 1 เมตร (Stud Bolt)

SUS Stud Bolt1/2" ยาว 1 เมตร เกลียว 12 (BSW)

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size 1/2" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿614 ฿614
 

 

CarbonSteel Stud Bolt M24x2.0 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M24x2.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,874 ฿1,874
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Carbon Steel Stud Bolt 1" ยาว 1 เมตร เกลียว 8 (BSW/NC) เกรด 8.8

Steel Stud Bolt Size 1" x 1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿935 ฿935
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Carbon Steel Stud Bolt 1.1/8" ยาว 1 เมตร เกลียว 7 (BSW/NC) เกรด 8.8

Steel Stud Bolt Size 1.1/8" x 1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,042 ฿1,042
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Carbon Steel Stud Bolt 1.1/4" ยาว 1 เมตร เกลียว 7 (BSW/NC) เกรด 8.8

Steel Stud Bolt Size 1.1/4" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,384 ฿1,384
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Carbon Steel Stud Bolt 5/8" ยาว 1 เมตร เกลียว 11 (BSW/NC) เกรด 8.8

Steel Stud Bolt Size 5/8" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿443 ฿443
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Carbon Steel Stud Bolt3/8" ยาว 1 เมตร เกลียว 16 (BSW/NC) เกรด 8.8

Steel Stud Bolt Size 3/8" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿314 ฿314
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

CarbonSteel Stud Bolt M30x3.5 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M30x3.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,384 ฿1,384
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

CarbonSteel Stud Bolt M22x2.5 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M22x2.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿828 ฿828
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

CarbonSteel Stud Bolt M16x2.0 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M16x2.0x1000 mm

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿443 ฿443
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Carbon Steel Stud Bolt1/2" ยาว 1 เมตร เกลียว 12 (BSW) เกรด 8.8

Steel Stud Bolt Size 1/2" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿336 ฿336
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

CarbonSteel Stud Bolt M42x4.5 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M42x4.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,882 ฿2,882
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

CarbonSteel Stud Bolt M36x4.0 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M36x4.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,598 ฿1,598
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

CarbonSteel Stud Bolt M6x1.0 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M6x1.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿293 ฿293
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

CarbonSteel Stud Bolt M27x3.0 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M27x3.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,149 ฿1,149
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Carbon Steel Stud Bolt M20x2.5 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M20x2.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿614 ฿614
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Carbon Steel Stud Bolt M12x1.75 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M12x1.75x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿336 ฿336
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Carbon Steel Stud Bolt M8x1.25 ยาว 1 เมตร เกรด 8.8

Carbon Steel Stud Bolt Size M8x1.25x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿293 ฿293
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt 3/4" ยาว 1 เมตร เกลียว 10 (BSW/NC)

Steel Stud Bolt Size 3/4"x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿261 ฿261
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt 1/4" ยาว 1 เมตร เกลียว 9 (BSW/NC)

Steel Stud Bolt Size 1/4"x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿270 ฿270
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M30x3.5 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M30x3.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿742 ฿742
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M22x2.5 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M22x2.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿421 ฿421
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M18x2.5 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M18x2.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M10x1.5 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M10x1.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿195 ฿195
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M6x1.0 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M6x1.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿227 ฿227
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M24x3.0 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M24x3.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M16x2.0 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M16x2.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt1" ยาว 1 เมตร เกลียว 8 (BSW/NC)

Steel Stud Bolt Size 1" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt 7/8" ยาว 1 เมตร เกลียว 9 (BSW/NC)

Steel Stud Bolt Size 7/8"x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿368 ฿368
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt1/2" ยาว 1 เมตร เกลียว 12 (BSW)

Steel Stud Bolt Size 1/2" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿186 ฿186
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size M16x2.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt M36x4.0 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size M36x4.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,133 ฿2,133
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt M27x3.0 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size M27x3.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,133 ฿2,133
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt M24x3.0 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size M24x3.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,133 ฿2,133
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt M20x2.5 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size M20x2.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,331 ฿1,331
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt M16x2.0 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size M16x2.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt7/16" ยาว 1 เมตร เกลียว 14 (BSW/NC)

Steel Stud Bolt Size 7/16" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿350 ฿350
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt M14x2.0 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size M14x2.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿828 ฿828
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M20x2.5 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M20x2.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿314 ฿314
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt M10x1.5 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size M10x1.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿507 ฿507
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M14x2.0 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M14x2.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿429 ฿429
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M8x1.25 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M8x1.25x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿243 ฿243
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt M6x1.0 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size M6x1.0x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿293 ฿293
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Steel Stud Bolt M12x1.75 ยาว 1 เมตร

Steel Stud Bolt Size M12x1.75x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿286 ฿286
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt 7/8" ยาว 1 เมตร เกลียว 9 (BSW/NC)

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size 7/8" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,812 ฿1,812
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt 3/4" ยาว 1 เมตร เกลียว 10 (BSW/NC)

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size 3/4" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,331 ฿1,331
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt5/8" ยาว 1 เมตร เกลียว 11 (BSW/NC)

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size 5/8" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿828 ฿828
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt1/2" ยาว 1 เมตร เกลียว 13 (UNC)

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size 1/2" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿614 ฿614
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt 3/8 BSW/NC x1000 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size 3/8" x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿614 ฿614
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt 1/4" ยาว 1 เมตร เกลียว 20 (BSW/NC)

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size 1/4"x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿507 ฿507
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt M30x3.5 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel Stud Bolt Size M30x3.5x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,380 ฿4,380
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

SUS Stud Bolt M5x0.8 ยาว 1 เมตร

Stainless Steel 304 Stud Bolt Size M5x0.8x1000 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿475 ฿475
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้