น็อตหัวหกเหลี่ยมดำ (Carbon Steel Hex Bolt) 3/8" (BSW/NC) เกรด 10.9 แข็งพิเศษ

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" BSW/NC 16

฿ 42 ฿ 42

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" BSW/NC 16

฿ 41 ฿ 41

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" BSW/NC 16

฿ 37 ฿ 37

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" BSW/NC 16

฿ 32 ฿ 32

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" BSW/NC 16

฿ 30 ฿ 30

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" BSW/NC 16

฿ 27 ฿ 27

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" BSW/NC 16

฿ 19 ฿ 19

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" BSW/NC 16

฿ 16 ฿ 16

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/8" BSW/NC 16

฿ 13 ฿ 13