น็อตหัวหกเหลี่ยมดำ (Carbon Steel Hex Bolt) M20x2.5 เกรด 10.9 แข็งพิเศษ

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x130

฿ 193 ฿ 193

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x120

฿ 182 ฿ 182

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x110

฿ 161 ฿ 161

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x100

฿ 155 ฿ 155

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x90

฿ 150 ฿ 150

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x80

฿ 139 ฿ 139

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x75

฿ 128 ฿ 128

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x70

฿ 128 ฿ 128

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x65

฿ 118 ฿ 118

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x60

฿ 102 ฿ 102

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x55

฿ 91 ฿ 91