น็อตหัวหกเหลี่ยมดำ เกรด 10.9 (Carbon Steel Hex Bolt Gr 10.9)

BHB10.9-M48x3.0x180 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M48x3.0x180 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,884 ฿1,884
 

 

BHB10.9-M48x5.0x180 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M48x5.0x180 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,605 ฿1,605
 

 

10.9BHBM36x4.0x160

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M36x4.0x160

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿781 ฿781
 

 

10.9BHBM30x3.5x90 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M30x3.5x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿396 ฿396
 

 

10.9BHBM36x4.0x120

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M36x4.0x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

10.9BHBM22x200

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿257 ฿257
 

 

10.9BHB3/4-10 x 8

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" BSW/NC 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

10.9BHB3/4-10 x 7

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" BSW/NC 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

10.9BHB3/4-10 x 6

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" BSW/NC 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

10.9BHBM12x1.25x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.25x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

12.9BHBM8x1.0x50 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x1.0x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

10.9BHBM8x1.0x35 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x1.0x35

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿41 ฿41
 

 

10.9BHBM8x1.0x25 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x1.0x25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

10.9BHBM22x100เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

10.9BHBM22x80เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

10.9BHBM16x1.5x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

10.9BHBM16x1.5x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

10.9BHB7/8"BSW/NC 2.1/2" เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 7/8" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

10.9BHB 1"x5" BSW/NC8 เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC8) เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

10.9BHB 1"x4.1/2" BSW/NC8เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC8) เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

10.9BHB 1"x6" BSW/NC8

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC8) เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

10.9BHB 1"x4" BSW/NC8

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC8) เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

10.9BHB 1"x3.1/2" BSW/NC8

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC8) เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

10.9BHB 1"x3" BSW/NC8

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 1" (BSW/NC8) เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

10.9BHB7/8"BSW/NC 5.1/2"

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 7/8" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

10.9BHB7/8"BSW/NC 4"

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 7/8" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

10.9BHB7/8"BSW/NC 3.1/2"

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 7/8" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

10.9BHB7/8"BSW/NC 2.1/2"

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 7/8" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

10.9BHB7/8"BSW/NC 2"

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 7/8" (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

BHBM24x60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x1.5x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

10.9BHBM14x1.25x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.25x40 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69 ฿69
 
สินค้าหมด

 

10.9BHBM24x2.0x120

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x2.0x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

10.9BHBM24x2.0x90

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x2.0x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

10.9BHBM24x2.0x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x2.0x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿242 ฿242
 

 

10.9BHBM20x200

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿227 ฿227
 

 

10.9BHBM30x2.0x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M30x2.0x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿487 ฿487
 

 

10.9BHBM30x2.0x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M30x2.0x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿396 ฿396
 

 

10.9BHBM24x2.0x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x2.0x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿242 ฿242
 

 

10.9BHBM24x2.0x75

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x2.0x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿198 ฿198
 

 

10.9BHBM24x2.0x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x2.0x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

10.9BHBM14x1.5x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x80 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

10.9BHBM14x1.5x55

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x55 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 21 ชิ้น

฿62 ฿62
 

 

10.9BHBM14x1.5x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x50 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

10.9BHBM14x1.5x40

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x1.5x40 เกลียวตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

10.9BHBM10x1.25x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.25x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

10.9BHBM10x1.25x60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.25x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28 ฿28
 

 

10.9BHBM20x1.5x130เกรด10.9

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x1.5x130

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

12.9BHBM18x1.5x90เกรด10.9เกลียวไม่ตลอด

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 12.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

12.9BHBM18x1.5x100เกรด10.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

12.9BHBM18x1.5x90เกรด10.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

12.9BHBM18x1.5x70เกรด10.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x1.5x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿132 ฿132
 

 

BHBM16x1.5x45เกรด10.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

BHBM16x1.5x30เกรด10.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x30

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

BHBM16x1.5x40เกรด10.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x1.5x40

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

10.9BHBM24x170

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x170

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿264 ฿264
 

 

10.9BHBM24x150

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x150

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

10.9BHBM24x140

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x140

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

10.9BHBM24x130

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x130

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿308 ฿308
 

 

10.9BHBM24x110

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x110

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿264 ฿264
 

 

10.9BHB5/8-18 x 5

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNF 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

10.9BHB5/8-18 x 3

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNF 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

10.9BHB5/8-18 x 2.1/2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNF 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

10.9BHB5/8-18 x 2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNF 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

10.9BHB5/8-18 x 1.1/2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" UNF 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47 ฿47
 

 

10.9BHBM24x100

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿342 ฿342
 

 

10.9BHBM24x90

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

10.9BHBM24x80

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

10.9BHBM24x75

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

10.9BHBM24x70

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

10.9BHBM24x55

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x55

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

10.9BHBM24x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

10.9BHBM22x150

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x150

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

10.9BHBM22x140

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x140

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿342 ฿342
 

 

10.9BHBM22x130

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x130

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿310 ฿310
 

 

10.9BHBM22x120

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

10.9BHBM22x110

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x110

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿289 ฿289
 

 

10.9BHBM22x100

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

10.9BHBM22x90

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿246 ฿246
 

 

10.9BHBM22x80

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

10.9BHBM22x75

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

10.9BHBM22x70

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

10.9BHBM22x65

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

10.9BHBM22x60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

10.9BHB3/4-10 x 4.1/2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" BSW/NC 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

10.9BHB3/4-10 x 4

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" BSW/NC 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

10.9BHB3/4-10 x 3.1/2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" BSW/NC 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿171 ฿171
 

 

10.9BHB3/4-10 x 1.1/2

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" BSW/NC 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

10.9BHB3/4-10 x 2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" BSW/NC 10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

10.9BHB3/4-16 x 3.1/2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" UNF 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

10.9BHB3/4-16 x 3

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" UNF 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

10.9BHB3/4-16 x 2.1/2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" UNF 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

10.9BHB3/4-16 x 2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 3/4" UNF 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

10.9BHB9/16-18 x 3

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 9/16" UNF 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

10.9BHB9/16-18 x 2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 9/16" UNF 18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

10.9BHB9/16-12 x 2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 9/16" BSW/NC 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

10.9BHB5/8-11 x 5.1/2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" BSW/NC 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

10.9BHB5/8-11 x 4

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" BSW/NC 11

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

10.9BHB5/8-11 x 3

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" BSW/NC 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

10.9BHB5/8-11 x 2.1/2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" BSW/NC 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

10.9BHB5/8-11 x 2

Carbon Steel Hex Bolt, High Strength Grade 10.9 - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ 5/8" BSW/NC 11

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้