ซีลลูกสูบนิ้ว

UN5/8

Hydraulic Seal UN 5/8"x7/8"x1/4" (15.8x22.2x6.4)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

UN1.7/8

Hydraulic Seal UN 1.7/8"x2.1/4"x1/4" (48.1x56.4x6.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿410 ฿410
 

 

UN 1.7/8

Hydraulic Seal UN 1.7/8"x2.1/4"x5/16" (48.1x56.4x7.9)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿396 ฿396
 

 

UN 1.7/8

Hydraulic Seal UN 1.7/8"x2.1/4"x3/8" (48.1x56.4x9.4)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

UN 1.7/

Hydraulic Seal UN 1.7/8"x2.1/8"x1/4" (48.1x53.9x6.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿410 ฿410
 

 

UN1.7/16

Hydraulic Seal UN 1.7/16"x1.13/16"x7/16" (36.5x45.7x10.9)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿324 ฿324
 

 

UN1.3/4

Hydraulic Seal UN 1.3/4"x2.1/2"x3/8" (44.9x63.5x9.8)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿320 ฿320
 
สินค้าหมด

 

UN 1.3/4

Hydraulic Seal UN 1.3/4"x2.3/8"x3/8" (44.4x60.3x9.8)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿324 ฿324
 

 

UN 1.3/

Hydraulic Seal UN 1.3/4"x2.1/4"x3/8" (44.4x57.1x9.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿432 ฿432
 

 

UN1 .3/4

Hydraulic Seal UN 1.3/4"x2.1/8"x3/8" (44.4x54.1x9.4)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿432 ฿432
 

 

UN1.3/4"x2.1/8"x5/16" (44.4x54.1x8.01)

Hydraulic Seal UN 1.3/4"x2.1/8"x5/16" (44.4x54.1x8.01)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿378 ฿378
 

 

UN1. 3/4

Hydraulic Seal UN 1.3/4"x2.1/8"x1/4" (44.4x54.1x5.7)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿378 ฿378
 

 

UN 1.1/2

Hydraulic Seal UN 1.1/2"x2.1/4"x1/2" (38.08x57.1x12.7)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿216 ฿216
 

 

UN 1.1/2

Hydraulic Seal UN 1.1/2"x2.1/4"x3/8" (38.1x57.1x9.6)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿216 ฿216
 

 

UN1.3/8

Hydraulic Seal UN 1.3/8"x1.7/8"x3/8" (34.9x47.6x9.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿324 ฿324
 

 

UN1.1/4

Hydraulic Seal UN 1.1/4"x1.3/4"x3/8" (32.3x44.3x10.2)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿324 ฿324
 

 

UN1.1/ 4

Hydraulic Seal UN 1.1/4"x1.3/4"x1/4" (32.3x44.3x6.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿324 ฿324
 

 

UN1.1 /4

Hydraulic Seal UN 1.1/4"x1.5/8"x5/16" (32.38x41.1x8.04)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿324 ฿324
 

 

UN1. 1/4

Hydraulic Seal UN 1.1/4"x1.5/8"x1/4" (31.8x41.3x6.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿216 ฿216
 

 

UN1.1/4-

Hydraulic Seal UN 1.1/4"x1.1/2"x1/4" (31.7x38.1x6.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿303 ฿303
 

 

UN1

Hydraulic Seal UN 1"x1.3/8"x5/16" (25.4x34.9x7.9)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿303 ฿303
 

 

UN1"x1.1/4"x1/4"

Hydraulic Seal UN 1"x1.1/4"x1/4" (25.4x31.7x6.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿303 ฿303
 

 

UN1"x1.1/4"x1/4" (25.4x31.7x6.3)

Hydraulic Seal UN 1"x1.1/4"x1/4" (25.4x31.7x6.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿303 ฿303
 

 

UN 1

Hydraulic Seal UN 1"x1.1/4"x3/16" (25.4x31.7x4.7)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿328 ฿328
 

 

UN 1

Hydraulic Seal UN 1"x1.1/4"x5/32" (25.4x31.7x3.9)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿303 ฿303
 

 

UN1x

Hydraulic Seal UN 1"x1.1/2"x1/4" (25.4x38.1x6.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿378 ฿378
 

 

UN1x1

Hydraulic Seal UN 1"x1.1/2"x3/8" (25.4x38.1x9.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿324 ฿324
 

 

UN7/8

Hydraulic Seal UN 7/8"x1.1/8"x1/8" (22.2x28.2x3.2)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿216 ฿216
 

 

UN7/8x

Hydraulic Seal UN 7/8"x1.1/8"x1/4" (22.2x28.2x6.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿432 ฿432
 

 

UN22.4x32.4x8 mm

Hydraulic Seal UN 22.4x32.4x8 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

UN1x1.1/4

Hydraulic Seal UN 1"x1.1/4"x1/8" (25.4x31.7x3.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿216 ฿216
 

 

UN1/2

Hydraulic Seal UN 1/2"x3/4"x1/8" (12.7x19.05x3.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿270 ฿270
 

 

UN5/8x7/8

Hydraulic Seal UN 5/8"x7/8"x3/16" (15.8x22.2x4.7)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿216 ฿216
 

 

UN3/4

Hydraulic Seal UN 3/4"x1"x1/8" (19.05x25.4x3.3)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿270 ฿270
 

 

UN3/4x1

Hydraulic Seal UN 3/4"x1"x3/32"/11/64" (19.05x25.4x2.4/4.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿248 ฿248
 

 

UN3/4x1x3/16

Hydraulic Seal UN 3/4"x1"x3/16" (19.05x25.4x4.9)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿216 ฿216
 

 

HydraulicSeal 4.1/2"x5"x1/2"

Hydraulic Seal 4.1/2"x5"x1/2" (114.3x127x12.7)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,117 ฿1,117
 

 

HydraulicSeal 4.1/2"x5"x3/8"

Hydraulic Seal 4.1/2"x5"x3/8" (114.3x127x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

HydraulicSeal 3.5/8"x4.1/4"x3/8

Hydraulic Seal 3.5/8"x4.1/4"x3/8" (92.07x107.9x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

HydraulicSeal 3.5/8"x4.1/4"x5/16"

Hydraulic Seal 3.5/8"x4.1/4"x5/16" (92.07x107.9x7.93)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

HydraulicSeal 3"x3.5/8"x5/16"

Hydraulic Seal 3"x3.5/8"x5/16" (76.2x92.07x7.93)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿696 ฿696
 

 

HydraulicSeal IDI 3.1/4"x3.3/4"x3/8

Hydraulic Seal IDI 3.1/4"x3.3/4"x3/8" (82.5x95.25x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

HydraulicSeal 3.1/2"x4.1/4"x5/8"

Hydraulic Seal 3.1/2"x4.1/4"x5/8" (88.9x107.9x15.87)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿749 ฿749
 

 

HydraulicSeal 4"x4.3/4"x1/2"

Hydraulic Seal 4"x4.3/4"x1/2" (101.6x120.65x12.7)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

HydraulicSeal 3"x4"x3/8"

Hydraulic Seal 3"x4"x3/8" (76.2x101.6x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

HydraulicSeal 3.1/3.1/2"x4.1/4"x5/8"

Hydraulic Seal 3.1/2"x4.1/4"x5/8" (88.9x107.95x15.87)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,017 ฿1,017
 

 

HydraulicSeal 3.1/4"x4"x3/8"

Hydraulic Seal 3.1/4"x4"x3/8" (82.5x95101.6.2x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿803 ฿803
 

 

HydraulicSeal 3.1/8"x3.3/4"x5/16"

Hydraulic Seal 3.1/8"x3.3/4"x5/16" (79.3x95.2x7.93)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

HydraulicSeal IDI 3.1/2"x4"x3/8"

Hydraulic Seal IDI 3.1/2"x4"x3/8" (88.9x101.6x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

HydraulicSeal 3"x4"x5/8"

Hydraulic Seal 3"x4"x5/8" (76.2x101.6x15.87)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

Hydraulic Seal IDI 3"x3.1/2"x3/8"

Hydraulic Seal IDI 3"x3.1/2"x3/8" (76.2x88.9x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

UN2.1/4"x2.3/4"x1/4" (57.15x69.855x6.35)

Hydraulic Seal UN 2.1/4"x2.3/4"x1/4" (57.15x69.855x6.35)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

UN2.3/4"x3.3/8"x13.1 mm (69.85x85.72x13.1)

Hydraulic Seal UN 2.3/4"x3.3/8"x13.1 mm (69.85x85.72x13.1)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

UN2.1/8"x2.5/8"x3/8" (53.975x66.67x9.52)

Hydraulic Seal UN 2.1/8"x2.5/8"x3/8" (53.975x66.67x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿605 ฿605
 

 

UN 2

Hydraulic Seal UN 2"x2.3/4"x5/8" (50.8x69.855x15.86)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿582 ฿582
 

 

UN 2.1/4

Hydraulic Seal UN 2.1/4"x2.3/4"x3/8" (57.15x69.855x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿415 ฿415
 

 

UN2.3/4"x3.1/4"x3/8" (69.85x82.55x9.52)

Hydraulic Seal UN 2.3/4"x3.1/4"x3/8" (69.85x82.55x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿528 ฿528
 

 

UN 2.1/2

Hydraulic Seal UN 2.1/2"x3.1/4"x9/16" (63.5x82.555x14.29)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿528 ฿528
 

 

UN2.3/4"x3.1/4"x1/4" (69.85x82.55x6.35)

Hydraulic Seal UN 2.3/4"x3.1/4"x1/4" (69.85x82.55x6.35)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿528 ฿528
 

 

UN2.3/8"x2.7/8"x3/8" (60.27x73.08x9.7)

Hydraulic Seal UN 2.3/8"x2.7/8"x3/8" (60.27x73.08x9.7)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

UN2.3/8"x2.7/8"x5/16" (60.32x73.025x7.94)

Hydraulic Seal UN 2.3/8"x2.7/8"x5/16" (60.32x73.025x7.94)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

UN1.5/8

Hydraulic Seal UN 1.5/8"x2"x3/8" (41.28x50.8x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿406 ฿406
 

 

UN2.1/4

Hydraulic Seal UN 2.1/4"x2.3/4"x5/16" (57.15x69.855x7.94)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

UN2.1/

Hydraulic Seal UN 2.1/4"x2.3/4"x3/8" (57.15x69.855x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

UN2.1/2

Hydraulic Seal UN 2.1/2"x2.3/4"x3/8" (63.5x69.855x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

UN2

Hydraulic Seal UN 2"x2.3/4"x3/8" (50.8x69.855x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

UN2.1

Hydraulic Seal UN 2.1/2"x3.1/8"x1/2" (63.5x79.38x12.7)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿660 ฿660
 

 

UN2.13/16

Hydraulic Seal UN 2.13/16"x3.1/4"x3/8" (71.44x82.55x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿513 ฿513
 

 

UN2.5/16

Hydraulic Seal UN 2.5/16"x3"x5/8" (58.74x76.2x15.86)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿727 ฿727
 

 

UN2"

Hydraulic Seal UN 2"x2.5/8"x3/8" (50.8x66.67x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿513 ฿513
 

 

UN2"x2.1/2

Hydraulic Seal UN 2"x2.1/2"x1/4" (50.8x63.5x6.35)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿406 ฿406
 

 

UN2"x2.1/2"x3/8

Hydraulic Seal UN 2"x2.1/2"x3/8" (50.8x63.5x9.52)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿460 ฿460
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้