ซีลลูกสูบ-ซีลไฮดรอลิกส์-ซีลกันฝุ่น U CUP (Hydraulic Seal) ขนาดรูใน 125 mm

Hydraulic Seal UP 140-160-15

฿ 535 ฿ 535

Hydraulic Seal UN 145-160-15

฿ 642 ฿ 642

Hydraulic Seal UN 145-165-15

฿ 642 ฿ 642

Hydraulic Seal UC 140-155-10

฿ 642 ฿ 642

Hydraulic Seal UC 150-165-10

฿ 642 ฿ 642

Hydraulic Seal UN 140-150-15

฿ 375 ฿ 375

Hydraulic Seal OSI 160-145-9

฿ 375 ฿ 375

Hydraulic Seal UN 140-160-15

฿ 642 ฿ 642

Hydraulic Seal ISI 140-155-9

฿ 375 ฿ 375

Hydraulic Seal SA 140-155-10.1/16

฿ 375 ฿ 375

Hydraulic Seal UPH 130-155-19

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal RSS 135-155-15

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal RP 140-160-13.5

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal IDI 140-150-6

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal UN 150-170-12

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal UC 140-160-12

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal UC 140-160-15

฿ 589 ฿ 589

Hydraulic Seal USH 135-150-9

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal UC 130-150-12

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal UC 136-150-9

฿ 535 ฿ 535

Hydraulic Seal UC 130-145-10

฿ 535 ฿ 535

Hydraulic Seal UN 136-150-9

฿ 428 ฿ 428

Hydraulic Seal USH 130-150-17

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal UN 130-150-15

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal IDII 125-140-10

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal UPI 125-145-15

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal UC 125-140-9

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal IDI 125-140-11

฿ 375 ฿ 375

Hydraulic Seal IDI 125-145-12

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal UC 125-145-15

฿ 482 ฿ 482

Hydraulic Seal UC 125-140-11

฿ 450 ฿ 450