ซีลลูกสูบ-ซีลไฮดรอลิกส์-ซีลกันฝุ่น U CUP (Hydraulic Seal) ขนาดรูใน 12 mm

Hydraulic Seal 12-22-7

฿ 107 ฿ 107

Hydraulic Seal UN 12-22-8

฿ 128 ฿ 128

Hydraulic Seal UN 12-19-5

฿ 86 ฿ 86

Hydraulic Seal UN 12-18-4

฿ 86 ฿ 86

Hydraulic Seal UN 12-20-6

฿ 107 ฿ 107

Hydraulic Seal UN 12-20-5

฿ 107 ฿ 107

Hydraulic Seal USH 12-20-5

฿ 107 ฿ 107

Hydraulic Seal UN 12-20-8

฿ 107 ฿ 107

Hydraulic Seal 12-16-3.5/4.7

฿ 128 ฿ 128

Hydraulic Seal 12-16-2.8

฿ 107 ฿ 107