น็อตหัวทอร์ค-หัวดาว มีเดือยโผล่เกลียวปล่อยสแตนเลส M4x0.7