น็อตหัวเตเปอร์แฉกชุบขาว 1/8" (BSW) 40

น็อตหัวเตเปอร์แฉกชุบขาว (JF) White Zinc Steel Flat Phillip Taper Head Screw 1/8" (BSW) 40

฿ 2 ฿ 2