น็อตหัวเหลี่ยมแฉกแบบติดจานชุบรุ้ง (Hexsagon Phillips Head Flange Bolt)

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M8x1.25x40

฿ 6 ฿ 6

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M8x1.25x30

฿ 6 ฿ 6

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M8x1.25x25

฿ 5 ฿ 5

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M8x1.25x20

฿ 5 ฿ 5

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M8x1.25x15

฿ 5 ฿ 5

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M8x1.25x12

฿ 4 ฿ 4

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M6x1.0x30

฿ 5 ฿ 5

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M6x1.0x25

฿ 5 ฿ 5

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M6x1.0x20

฿ 4 ฿ 4

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M6x1.0x15

฿ 3 ฿ 3

Hexsagon Phillips Head Flange Bolt M6x1.0x12

฿ 3 ฿ 3