น็อตหัวเหลี่ยมแบบติดจานสแตนเลส (Stainless Hexsagon Flange Bolt)

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M10x1.5x30

฿ 33 ฿ 33

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M10x1.5x40

฿ 35 ฿ 35

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M10x1.5x50

฿ 38 ฿ 38

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M5x0.8x16

฿ 6 ฿ 6

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M5x0.8x20

฿ 7 ฿ 7

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M5x0.8x25

฿ 7 ฿ 7

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M6x1.0x12

฿ 9 ฿ 9

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M6x1.0x16

฿ 9 ฿ 9

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M6x1.0x20

฿ 10 ฿ 10

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M6x1.0x25

฿ 10 ฿ 10

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M6x1.0x40

฿ 15 ฿ 15

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M8x1.25x15

฿ 22 ฿ 22

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M8x1.25x20

฿ 22 ฿ 22

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M8x1.25x25

฿ 27 ฿ 27

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M8x1.25x30

฿ 27 ฿ 27