น็อตหัวเหลี่ยมแบบติดจานสแตนเลส (Stainless Hexsagon Flange Bolt)

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M8x1.25x30

฿ 27 ฿ 27

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M8x1.25x25

฿ 27 ฿ 27

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M8x1.25x20

฿ 22 ฿ 22

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M8x1.25x15

฿ 22 ฿ 22

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M6x1.0x25

฿ 10 ฿ 10

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M6x1.0x20

฿ 10 ฿ 10

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M6x1.0x16

฿ 9 ฿ 9

Stainless 304 Hexsagon Flange Bolt M6x1.0x12

฿ 9 ฿ 9