ข้อต่อลม-ระบบลม (Pneumatic Fitting)

New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Male Quick Coupling For Tube ID 1/2"-14 (BSP/PT)

฿ 128 ฿ 128
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Male Quick Coupling For Tube ID 3/8"-19 (BSP/PT)

฿ 80 ฿ 80
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Male Quick Coupling For Tube ID 1/4"-19 (BSP/PT)

฿ 70 ฿ 70
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Male Quick Coupling Outer Thread 1/2"-14 (BSP/PT)

฿ 128 ฿ 128
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Male Quick Coupling Outer Thread 3/8"-19 (BSP/PT)

฿ 80 ฿ 80
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Male Quick Coupling Outer Thread 1/4"-19 (BSP/PT)

฿ 70 ฿ 70
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Male Quick Coupling Outer Thread 1/8"-28 (BSPT)

฿ 70 ฿ 70
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Male Quick Coupling Inner Thread 1/2"-14 (BSP/PT)

฿ 171 ฿ 171
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Male Quick Coupling Inner Thread 3/8"-19 (BSP/PT)

฿ 80 ฿ 80
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Male Quick Coupling Inner Thread 1/4"-19 (BSP/PT)

฿ 70 ฿ 70
New

ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นเสียบ-ล็อคไว Automatic High Quality Female Quick Coupling For Tube ID 1/2"-14 (BSP/PT)

฿ 268 ฿ 268
New

ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นเสียบ-ล็อคไว Automatic High Quality Female Quick Coupling For Tube ID 3/8"-19 (BSP/PT)

฿ 246 ฿ 246
New

ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นเสียบ-ล็อคไว Automatic High Quality Female Quick Coupling For Tube ID 1/4"-19 (BSP/PT)

฿ 214 ฿ 214
New

ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นเสียบ-ล็อคไว Automatic High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 1/2"-14 (BSP/PT)

฿ 268 ฿ 268
New

ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นเสียบ-ล็อคไว Automatic High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 3/8"-19 (BSP/PT)

฿ 246 ฿ 246
New

ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นเสียบ-ล็อคไว Automatic High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 1/4"-19 (BSP/PT)

฿ 246 ฿ 246
New

ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นเสียบ-ล็อคไว Automatic High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 1/2"-14 (BSP/PT)

฿ 300 ฿ 300
New

ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นเสียบ-ล็อคไว Automatic High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 3/8"-19 (BSP/PT)

฿ 246 ฿ 246
New

ข้อต่อสวมเร็ว รุ่นเสียบ-ล็อคไว Automatic High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 1/4"-19 (BSP/PT)

฿ 246 ฿ 246
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 1/2"-14 (BSP/PT)

฿ 289 ฿ 289
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 3/8"-19 (BSP/PT)

฿ 268 ฿ 268
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 1/4"-19 (BSP/PT)

฿ 246 ฿ 246
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 1/2"-14 (BSP/PT)

฿ 375 ฿ 375
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 3/8"-19 (BSP/PT)

฿ 268 ฿ 268
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Female Quick Coupling Inner Thread 1/4"-19 (BSP/PT)

฿ 246 ฿ 246
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Female Quick Coupling For Tube Inner Diameter 1/2"

฿ 289 ฿ 289
New

ข้อต่อสวมเร็ว High Quality Female Quick Coupling For Tube Inner Diameter 3/8"

฿ 268 ฿ 268