น็อตหัวหกเหลี่ยมดำแข็ง ยาวเกลียวตลอด (Carbon Steel High Strength Hex Bolt)

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M36x4.0x100 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 588 ฿ 588

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x150 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 301 ฿ 301

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x100 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 270 ฿ 270

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x80 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 95 ฿ 95

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x75 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 85 ฿ 85

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x65 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 80 ฿ 80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x150 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 82 ฿ 82

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x100 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 80 ฿ 80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x90 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 80 ฿ 80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x80 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 65 ฿ 65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x75 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 60 ฿ 60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x70 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 60 ฿ 60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x65 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 60 ฿ 60

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.5x90 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 55 ฿ 55

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.5x80 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 58 ฿ 58

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x1.25x120 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 75 ฿ 75

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x1.25x100 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 53 ฿ 53

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x1.0x100 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 27 ฿ 27

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x1.0x90 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 27 ฿ 27

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x1.0x80 Grade เกรดความแข็ง 10.9

฿ 27 ฿ 27

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x100 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 139 ฿ 139

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x90 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 124 ฿ 124

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x80 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 104 ฿ 104

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x70 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 89 ฿ 89

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x65 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 74 ฿ 74

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x140 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 104 ฿ 104

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x110 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 89 ฿ 89

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x100 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 84 ฿ 84

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x90 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 74 ฿ 74

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x80 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 72 ฿ 72

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x70 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 64 ฿ 64

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x65 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 59 ฿ 59