น็อตหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส Stainless Steel Hexagon Bolt

BHS#10-32 ยาว 1/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส Stainless Steel Hex Bolt #10-32 (เบอร์ 10 เกลียว 32 UNF) ยาว 1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

BHS#8-32 ยาว 1"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส #8-32 (เบอร์ 8 เกลียว 32 UNC) ยาว 1"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

BHS#8-32 ยาว 5/8"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส #8-32 (เบอร์ 8 เกลียว 32 UNC) ยาว 5/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

BHS1x8x2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1"x2" เกลียว 8 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

BHS1x8x2.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1"x2.1/2" เกลียว 8 (BSW/NC)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

BHS1x8x3

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1"x3" เกลียว 8 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

BHS1x8x4

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1"x4" เกลียว 8 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿130 ฿130
 

 

BHS1/2"-12x1"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x1" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21 ฿21
 

 

BHS1/2"-12x1.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x1.1/2" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24 ฿24
 

 

BHS1/2"-12x1.1/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x1.1/4" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21 ฿21
 

 

BHS1/2"-12x2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x/2" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29 ฿29
 

 

BHS1/2"-12x2.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x/2.1/2" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHS1/2"-12x3"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x/3" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿37 ฿37
 

 

BHS1/2"-12x3.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x3.1/2" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

BHS1/2"-12x4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x4" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45 ฿45
 

 

BHS1/2"-12x4.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x4.1/2" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

BHS1/2"-12x5"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x5" เกลียว 12

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿66 ฿66
 

 

BHS1/2"-12x5.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x5.1/2" เกลียว 12

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿71 ฿71
 

 

BHS1/2"-12x6"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x6" เกลียว 12

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

BHS1/2"-12x6.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/2"x6.1/2" เกลียว 12

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿79 ฿79
 

 

BHS1/4"-20x1"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x1" เกลียว 20

ขายแล้ว 35 ชิ้น

฿4.50 ฿4.50
 

 

BHS1/4"x1"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x1" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20 ฿20
 

 

BHS1/4"-20x1.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x1.1/2" เกลียว 20

ขายแล้ว 24 ชิ้น

฿7 ฿7
 

 

BHS1/4"x1.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x1.1/2" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHS1/4"-20x1.1/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x1.1/4" เกลียว 20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6.50 ฿6.50
 

 

BHS1/4"x1.1/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x1.1/4" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24 ฿24
 

 

BHS1/4"x1.3/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x1.3/4" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

 

BHS1/4"x1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x1/2" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

BHS1/4"-20x1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x1/2" เกลียว 20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4.50 ฿4.50
 

 

BHS1/4"-20x2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x2" เกลียว 20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8 ฿8
 

 

BHS1/4"x2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x2" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

BHS1/4"-20x2.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x2.1/2" เกลียว 20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7.50 ฿7.50
 

 

BHS1/4"-20x3"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x3" เกลียว 20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7.50 ฿7.50
 

 

BHS1/4"-20x3.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x3.1/2" เกลียว 20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

BHS1/4"-20x3/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x3/4" เกลียว 20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4.50 ฿4.50
 

 

BHS1/4"x3/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x3/4" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

BHS1/4"x3/8"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x3/8" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

BHS1/4"-20x4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x4" เกลียว 20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

BHS1/4"-20x4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x4" เกลียว 20

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

BHS1/4"x5/16"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x5/16" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13 ฿13
 

 

BHS1/4"-20x5/8"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x5/8" เกลียว 20

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿4.50 ฿4.50
 

 

BHS1/4"x5/8"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 1/4"x5/8" เกลียว 28

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

BHS3/4x10x1.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x1.1/2" เกลียว 10 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

BHS3/4x10x10" เกลียวไม่ตลอด

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x10" เกลียว 10 (BSW/NC) เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿407 ฿407
 

 

BHS3/4x10x2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x2" เกลียว 10 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

BHS3/4x10x2.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x2.1/2" เกลียว 10 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿92 ฿92
 

 

BHS3/4x10x3

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x3" เกลียว 10 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿99 ฿99
 

 

BHS3/4x10x3.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x3.1/2" เกลียว 10 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿102 ฿102
 

 

BHS3/4x10x4

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x4" เกลียว 10 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿124 ฿124
 

 

BHS3/4x10x4.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x4.1/2" เกลียว 10 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿129 ฿129
 

 

BHS3/4x10x5

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x5" เกลียว 10 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿141 ฿141
 

 

BHS3/4x10x5.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x5.1/2" เกลียว 10 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿155 ฿155
 

 

BHS3/4x10x6

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x6" เกลียว 10 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BHS3/4x10x7" เกลียวไม่ตลอด

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x7" เกลียว 10 (BSW/NC) เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿279 ฿279
 

 

BHS3/4x10x8" เกลียวไม่ตลอด

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x8" เกลียว 10 (BSW/NC) เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

BHS3/4x10x9" เกลียวไม่ตลอด

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/4"x9" เกลียว 10 (BSW/NC) เกลียวไม่ตลอด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿364 ฿364
 

 

BHS3/8"-16x1"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x1" เกลียว 16

ขายแล้ว 14 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

BHS3/8"-16x1.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x1.1/2" เกลียว 16

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿12 ฿12
 

 

BHS3/8x1.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x1.1/2" เกลียว 24

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

BHS3/8"-16x1.1/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x1.1/4" เกลียว 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11 ฿11
 

 

BHS3/8x1.1/4

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x1.1/4" เกลียว 24

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHS3/8"-16x2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x2" เกลียว 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14 ฿14
 

 

BHS3/8"-16x2.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x2.1/2" เกลียว 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16 ฿16
 

 

BHS3/8"-16x3"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x3" เกลียว 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19 ฿19
 

 

BHS3/8"-16x3.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x3.1/2" เกลียว 16

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿21 ฿21
 

 

BHS3/8x3/4

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x3/4" เกลียว 24

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHS3/8"-16x3/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x3/4" เกลียว 16

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿9 ฿9
 

 

BHS3/8"-16x4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x4" เกลียว 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHS3/8"-16x4.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x4.1/2" เกลียว 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHS3/8"-16x5"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x5" เกลียว 16

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿41 ฿41
 

 

BHS3/8"-16x7"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 3/8"x7" เกลียว 16 (BSW/NC)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

BHS5/16x1

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x1" เกลียว 24

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHS5/16"-18x1"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x1" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿6.50 ฿6.50
 

 

BHS5/16"-18x1.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x1.1/2" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 27 ชิ้น

฿7.50 ฿7.50
 

 

BHS5/16"-18x1.1/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x1.1/4" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7.50 ฿7.50
 

 

BHS5/16"-18x2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x2" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿10 ฿10
 

 

BHS5/16"-18x3"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x3" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21 ฿21
 

 

BHS5/16"-18x3.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x3.1/2" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHS5/16x3/4

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x3/4" เกลียว 24

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHS5/16"-18x3/4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x3/4" เกลียว 18

ขายแล้ว 71 ชิ้น

฿6.42 ฿6.42
 

 

BHS5/16"-18x4"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x4" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32 ฿32
 

 

BHS5/16"-18x4.1/2"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x4.1/2" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

BHS5/16"-18x5"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x5" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

BHS5/16"-18x6"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x6" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 14 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

BHS5/16"-18x7"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/16"x7" เกลียว 18 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

BHS5/8x2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/8"x2" เกลียว 11 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

BHS5/8x11x2.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/8"x2.1/2" เกลียว 11 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿51 ฿51
 

 

BHS5/8x11x3

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/8"x3" เกลียว 11 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

BHS5/8x11x3.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/8"x3.1/2" เกลียว 11 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿69 ฿69
 

 

BHS5/8x11x4

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/8"x4" เกลียว 11 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

BHS 5/8x11x5

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/8"x5" เกลียว 11 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

BHS5/8x11x5

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/8"x5" เกลียว 11 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

BHS5/8x11x5.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/8"x5.1/2" เกลียว 11 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

BHS 5/8x11x6

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/8"x6" เกลียว 11 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

BHS5/8x11x6

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 5/8"x6" เกลียว 11 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿236 ฿236
 

 

BHS7/16

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 7/16"x1" เกลียว 20 (NF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

BHS7/16x1.1/2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 7/16"x1.1/2" เกลียว 20 (NF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

BHS7/16x1.1/4

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 7/16"x1.1/4" เกลียว 20 (NF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

BHS7/16x2

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 7/16"x2" เกลียว 20 (NF)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

BHS7/16"x3"

Stainless Steel 304 Hex Bolt - น็อตหัวเหลี่ยมสแตนเลส 7/16"x3" เกลียว 14 (BSW/NC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50 ฿50
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้