ห่วงน้ำมันเสียบสาย-หางไหล

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M24 ออกสาย 9/16"

฿ 161 ฿ 161

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M22 ออกสาย 9/16"

฿ 161 ฿ 161

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M22 ออกสาย 1/2"

฿ 161 ฿ 161

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M20 ออกสาย 7/16"

฿ 128 ฿ 128

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M18 ออกสาย 3/8"

฿ 96 ฿ 96

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M16 ออกสาย 3/8"

฿ 74 ฿ 74

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M16 ออกสาย 5/16"

฿ 64 ฿ 64

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M14 ออกสาย 3/8"

฿ 64 ฿ 64

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M14 ออกสาย 5/16"

฿ 64 ฿ 64

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M14 ออกสาย 1/4"

฿ 64 ฿ 64

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M12 ออกสาย 5/16"

฿ 64 ฿ 64

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M12 ออกสาย 3/8"

฿ 64 ฿ 64

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M10 ออกสาย 3/8"

฿ 54 ฿ 54

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M10 ออกสาย 5/16"

฿ 54 ฿ 54

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M8 ออกสาย 1/4"

฿ 54 ฿ 54