น็อตน้ำมัน (Oil Bolt)

OilBoltM6x1.0x15-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M6x15 เกลียว 1.0

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

[M421]OilBolt-CheckValveM14x1.5x35

Oil Hex Bolt with Check Valve - สกรูกันน้ำมันไหลกลับ M14x35 เกลียว 1.5 มีเกลียวที่หัว

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

[M421]OilBolt-CheckValveM14x1.5x35

Oil Hex Bolt with Check Valve - สกรูกันน้ำมันไหลกลับ M14x35 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

[M421]OilBolt-CheckValveM12x1.5x30

Oil Hex Bolt with Check Valve - สกรูกันน้ำมันไหลกลับ M12x30 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BanjoBolt-HoseTail24mmx9/16"(copy)

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M24 ออกสาย 9/16"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿256 ฿256
 

 

BanjoBolt-HoseTail22mmx9/16"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M22 ออกสาย 9/16"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BanjoBolt-HoseTail22mmx1/2"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M22 ออกสาย 1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿197 ฿197
 

 

BanjoBolt-HoseTail20mmx7/16"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M20 ออกสาย 7/16"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿142 ฿142
 

 

BanjoBolt-HoseTail18mmx3/8"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M18 ออกสาย 3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿139 ฿139
 

 

BanjoBolt-HoseTail16mmx3/8"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M16 ออกสาย 3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

BanjoBolt-HoseTail16mmx5/16"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M16 ออกสาย 5/16"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

BanjoBolt-HoseTail14mmx3/8"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M14 ออกสาย 3/8"

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

BanjoBolt-HoseTail14mmx5/16"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M14 ออกสาย 5/16"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

BanjoBolt-HoseTail14mmx1-4"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M14 ออกสาย 1/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

BanjoBolt-HoseTail12mmx5/16"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M12 ออกสาย 5/16"

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

BanjoBolt-HoseTail12mmx3/8"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M12 ออกสาย 3/8"

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

BanjoBolt-HoseTail10mmx3/8"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M10 ออกสาย 3/8"

ขายแล้ว 40 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

BanjoBolt-HoseTail10mmx5/16"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M10 ออกสาย 5/16"

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

BanjoBolt-HoseTail8mmx1/4"

Bolt with Hose Tail- ห่วงน้ำมันสำหรับน็อต M8 ออกสาย 1/4"

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

[M421]OilBolt-CheckValveM12x1.5x25

Oil Hex Bolt with Check Valve - สกรูกันน้ำมันไหลกลับ M12x25 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

OilBoltM20x1.5x45-2Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M20x45 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿127 ฿127
 

 

OilBoltM20x1.5x35-2Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M20x35 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿127 ฿127
 

 

OilBoltM18x1.5x40-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M18x40 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿117 ฿117
 

 

OilBoltM18x1.5x35-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M18x35 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿117 ฿117
 

 

OilBoltM16x1.5x35-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M16x35 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿121 ฿121
 

 

OilBoltM16x1.5x27-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M16x27 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿88 ฿88
 

 

OilBoltM14x1.5x45-3Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M14x45 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿87 ฿87
 

 

OilBoltM14x1.25x30-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M14x30 เกลียว 1.25

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

OilBoltM14x1.5x30-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M14x30 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿62 ฿62
 

 

OilBoltM14x1.5x25-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M14x25 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿62 ฿62
 

 

OilBoltM8x1.0x15-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M8x15 เกลียว 1.0

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿42 ฿42
 

 

OilBoltM8x1.25x30-2Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M8x30 เกลียว 1.25

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

OilBoltM8x1.0x30-2Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M8x30 เกลียว 1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

OilBoltM8x1.25x25-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M8x25 เกลียว 1.25

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

OilBoltM8x1.0x20-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M8x20 เกลียว 1.0

ขายแล้ว 9 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

OilBoltM8x1.25x20-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M8x20 เกลียว 1.25

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

OilBolt1/4BSPTเกลียว19x25 1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน 1/4 x 1" แบบ 1 รู

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿131 ฿131
 

 

OilBoltM12x1.5x45-2Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M12x45 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿87 ฿87
 

 

OilBoltM12x1.0x30-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M12x30 เกลียว 1.0

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

OilBoltM12x1.75x30-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M12x30 เกลียว 1.75

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿57 ฿57
 

 

OilBoltM12x1.5x30-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M12x30 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿57 ฿57
 

 

OilBoltM12x1.25x30-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M12x30 เกลียว 1.25

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿57 ฿57
 

 

OilBoltM10x1.5x25-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M10x25 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿47 ฿47
 

 

OilBoltM10x1.0x35-2Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M10x35 เกลียว 1.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿77 ฿77
 

 

OilBoltM10x1.0x25-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M10x25 เกลียว 1.0

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿46 ฿46
 

 

OilBoltM10x1.0x20-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M10x20 เกลียว 1.0

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

OilBoltM10x1.25x35-2Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M10x35 เกลียว 1.25

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿77 ฿77
 

 

OilBoltM10x1.25x25-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M10x25 เกลียว 1.25

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

OilBoltM10x1.25x20-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M10x20 เกลียว 1.25

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿46 ฿46
 

 

OilBoltM10x1.5x35-2Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M10x35 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

OilBoltM10x1.5x25-1Hole

Oil Hex Bolt - น็อตหัวน้ำมัน M10x25 เกลียว 1.5

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿44 ฿44
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้