อุปกรณ์ลูกปืน (Bearing Accessories)

Stainless Steel Insert, Steel Locking Nut KM 0 (M10x0.75)

หัวน็อตล็อค KM 0 (M10x0.75) ตัวเหล็ก ไส้กันคลายสแตนเลส Stainless Steel Insert, Steel Locking Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿492 ฿492
 

 

NylonKMM80x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M80x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿800 ฿800
 

 

NylonKMM70x2.0

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M70x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

หัวน็อตKMเหล็กดำเกลียวซ้าย M18x1.5

KM Left-Handed Thread, Locking Nut (M18x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

หัวน็อตKMเหล็กดำเกลียวซ้าย M14x1.5

KM Left-Handed Thread, Locking Nut (M14x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

หัวน็อตKMเหล็กดำเกลียวซ้าย M16x1.5

KM Left-Handed Thread, Locking Nut (M16x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

หัวน็อตKMเหล็กดำเกลียวซ้าย M12x1.25

KM Left-Handed Thread, Locking Nut (M12x1.25)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

SUS304KM20 (M100x2.0)

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM20(M100x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,498 ฿1,498
 

 

SUS304KM19 (M95x2.0)

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM19 (M95x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,338 ฿1,338
 

 

SUS304KM18 (M90x2.0)

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM18 (M90x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,070 ฿1,070
 

 

SUS304KM17 (M85x2.0)

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM17 (M85x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿963 ฿963
 

 

SUS304KM16 (M80x2.0)

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM16 (M80x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

SUS304KM15 (M75x2.0)

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM15 (M75x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿856 ฿856
 

 

SUS304KM2 (M15x1.0)

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM2 (M15x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

SUS304KM1 (M12x1.0)

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM1 (M12x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

SUS304KM3 (M17x1.0)

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM3 (M17x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

SUS304KM4 (M20x1.5)

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM4 (M20x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

SUS304M50x2.0

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut (M50x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿687 ฿687
 

 

SUS304M26x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut (M26x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿457 ฿457
 

 

MB28

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB28 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

MB30Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB30 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿910 ฿910
 

 

NylonKM30

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM 30 (M150x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,280 ฿2,280
 

 

SUS304M52x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM4 (M52x1.5)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿915 ฿915
 

 

SUS304M50x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM (M50x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿686 ฿686
 

 

SUS304M42x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM4 (M42x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿577 ฿577
 

 

SUS304M36x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM4 (M36x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿513 ฿513
 

 

SUS304M35x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM4 (M35x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

SUS304M33x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM4 (M33x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿457 ฿457
 

 

NylonKM3

หัวน็อตล็อคเพลา-ล็อคลูกปืน Nylon Insert Locking Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿345 ฿345
 

 

NylonKM2

หัวน็อตล็อคเพลา-ล็อคลูกปืน Nylon Insert Locking Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿345 ฿345
 

 

NylonKM1

หัวน็อตล็อคเพลา-ล็อคลูกปืน Nylon Insert Locking Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿345 ฿345
 

 

NylonKM4

หัวน็อตล็อคเพลา-ล็อคลูกปืน Nylon Insert Locking Nut

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿345 ฿345
 

 

NylonKM8

หัวน็อตล็อคเพลา-ล็อคลูกปืน Nylon Insert Locking Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿395 ฿395
 

 

MB20Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB20 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿462 ฿462
 

 

MB19Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB19 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿387 ฿387
 

 

MB18Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB18 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿387 ฿387
 

 

MB17Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB17 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿315 ฿315
 

 

MB16Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB16 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿267 ฿267
 

 

MB15Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB15 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿267 ฿267
 

 

NylonKM5

หัวน็อตล็อคเพลา-ล็อคลูกปืน Nylon Insert Locking Nut

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿345 ฿345
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN016L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM16-AN016L (M80x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿770 ฿770
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN015L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM15-AN015L (M75x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿660 ฿660
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN014L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM14-AN014L (M70x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿660 ฿660
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN013L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM13-AN013L (M65x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿660 ฿660
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN012L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM12-AN012L (M60x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN011L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM11-AN011L (M55x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿440 ฿440
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN010L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM10-AN010L (M50x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN09L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM9-AN09L (M45x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿330 ฿330
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN08L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM8-AN08L (M40x1.5)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿275 ฿275
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN07L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM7-AN07L (M35x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN06L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM6-AN06L (M30x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

หัวน็อตKMเกลียวซ้าย-AN05L

KM Left-Handed Thread, Locking Nut KM5-AN05L (M25x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

SUS304KM14

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM14 (M70x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿728 ฿728
 

 

SUS304KM13

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM13 (M65x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

SUS304KM12

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM12 (M60x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

SUS304KM11

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM11 (M55x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿535 ฿535
 

 

SUS304KM10

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM10 (M50x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿428 ฿428
 

 

SUS304KM9

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM9 (M45x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

SUS304KM8

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM8 (M40x1.5)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

SUS304KM7

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM7 (M35x1.5)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿385 ฿385
 

 

SUS304KM6

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM6 (M30x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

SUS304KM5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM5 (M25x1.5)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

SUS304KM4

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืนสแตนเลส (SUS304) Locking Nut KM4 (M20x1.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

MB14Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB14 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿235 ฿235
 

 

MB13Stainless)

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB13 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

MB12Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB12 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220.50 ฿220.50
 

 

MB11Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB11 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

MB10Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB10 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

MB09Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB9 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿86 ฿86
 

 

MB08Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB8 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 23 ชิ้น

฿70 ฿70
 

 

MB07Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB7 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

MB06stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB6 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 20 ชิ้น

฿49 ฿49
 

 

MB05Stainless

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืนสแตนเลส MB5 (Bearing Shaft Locking Washers Stainless)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

NylonKM9

หัวน็อตล็อคเพลา-ล็อคลูกปืน Nylon Insert Locking Nut

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿456 ฿456
 

 

NylonKM7

หัวน็อตล็อคเพลา-ล็อคลูกปืน Nylon Insert Locking Nut

ขายแล้ว 22 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

NylonKM6

หัวน็อตล็อคเพลา-ล็อคลูกปืน Nylon Insert Locking Nut

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

NylonKMM76x2.0

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M76x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿642 ฿642
 

 

NylonKMM72x2.0

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M72x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿589 ฿589
 

 

NylonKMM68x2.0

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M68x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿482 ฿482
 

 

NylonKMM56x2.0

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M56x2.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

NylonKMM52x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M52x1.5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

NylonKMM48x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M48x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

NylonKMM42x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M42x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

NylonKMM39x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M39x1.5

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

NylonKMM33x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M33x1.5

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

NylonKMM36x1.5

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM M36x1.5

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

NylonKM27

หัวน็อตล็อคปลายเพลา-ล็อคลูกปืน Locking Nut KM 27 (M135x2.0)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,926 ฿1,926
 

 

MB16

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB16 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 22 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

MB15

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB15 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿107 ฿107
 

 

MB14

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB14 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿96 ฿96
 

 

MB13

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB13 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

MB12

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB12 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

MB11

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB11 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

MB10

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB10 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 26 ชิ้น

฿54 ฿54
 

 

MB09

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB9 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 16 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

MB08

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB8 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 15 ชิ้น

฿43 ฿43
 

 

MB07

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB7 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

MB06

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB6 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿38 ฿38
 

 

MB05

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB5 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

MB04

แหวนจักรพับล็อคเพลาลูกปืน MB4 (Bearing Shaft Locking Washers)

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿35 ฿35
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้