น็อตทองเหลืองหัวหกเหลี่ยม (Brass Hexagon Head Bolt) M8x1.25

Brass Hex Bolt - สกรูน็อตทองเหลืองหัวเหลี่ยม M8x1.25x15

฿ 33 ฿ 33

Brass Steel Hex Bolt - สกรูน็อตทองเหลืองหัวเหลี่ยม M8x1.25x20

฿ 35 ฿ 35

Brass Hex Bolt - สกรูน็อตทองเหลืองหัวเหลี่ยม M8x1.25x25

฿ 37 ฿ 37

Brass Hex Bolt - สกรูน็อตทองเหลืองหัวเหลี่ยม M8x1.25x30

฿ 40 ฿ 40

Brass Hex Bolt - สกรูน็อตทองเหลืองหัวเหลี่ยม M8x1.25x35

฿ 42 ฿ 42

Brass Hex Bolt - สกรูน็อตทองเหลืองหัวเหลี่ยม M8x1.25x40

฿ 45 ฿ 45