น็อตหัวหกเหลี่ยมดำ (Carbon Steel Hex Bolt) เกรดความแข็ง Grade 12.9 M14x2.0

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x140 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 104 ฿ 104

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x110 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 89 ฿ 89

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x100 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 84 ฿ 84

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x90 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 74 ฿ 74

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x80 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 72 ฿ 72

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x70 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 64 ฿ 64

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x65 Grade เกรดความแข็ง 12.9

฿ 59 ฿ 59