น็อตหัวหกเหลี่ยมดำเกรดแข็งพิเศษ (Carbon Steel High Strength Hex Bolt)

BHBM20x2.5x90 12.9 เกลียวตลอด

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x90

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

BHBM20x2.5x7012.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x70

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿204 ฿204
 

 

BHBM20x2.5x6512.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿204 ฿204
 

 

BHBM20x2.5x6012.9

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿204 ฿204
 

 

12.9BHBM24x2.0x50

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x2.0x50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿172 ฿172
 

 

BHB12.9-M18x2.5x120

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x120 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

BHB12.9-M12x1.75x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x65 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿81 ฿81
 

 

BHBM42x4.5x220

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M42x4.5x220 Grade 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,284 ฿1,284
 

 

10.9BHBM20x45

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHBM20x160

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x160

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BHBM20x140

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x140

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

BHBM16x110

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x110

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

12.9BHBM22x150

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x2.5x150

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

12.9BHBM22x120

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M22x2.5x120

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿375 ฿375
 

 

BHBM20x2.5x240

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x240

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿270 ฿270
 

 

BHBM16x180

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x180

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

BHBM16x200

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x200

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

BHBM16x220

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x220

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

BHB12.9-M12x1.75x200

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x200 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BHBM42x4.5x200

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M42x4.5x200 Grade 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿980 ฿980
 

 

BHB10.9-M36x4x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M36x4.0x100 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿588 ฿588
 

 

BHB10.9-M20x2.5x150

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M20x2.5x150 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿301 ฿301
 

 

BHB10.9-M24x3.0x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M24x3.0x100 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿270 ฿270
 

 

BHB10.9-M16x2.0x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x80 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿95 ฿95
 

 

BHB10.9-M16x2.0x75

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x75 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 25 ชิ้น

฿85 ฿85
 

 

BHB10.9-M16x2.0x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M16x2.0x65 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BHB10.9-M12x1.75x150

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x150 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿82 ฿82
 

 

BHB10.9-M12x1.75x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x100 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BHB10.9-M12x1.75x90

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x90 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BHB10.9-M12x1.75x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x80 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿65 ฿65
 

 

BHB10.9-M12x1.75x75

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x75 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

BHB10.9-M12x1.75x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x70 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

BHB10.9-M12x1.75x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M12x1.75x65 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 31 ชิ้น

฿60 ฿60
 

 

BHB10.9-M10x1.5x90

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.5x90 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿55 ฿55
 

 

BHB10.9-M10x1.5x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M10x1.5x80 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿58 ฿58
 

 

BHB10.9-M8x1.25x120

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x1.25x120 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿75 ฿75
 

 

BHB10.9-M8x1.25x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M8x1.25x100 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿53 ฿53
 

 

BHB10.9-M6x1.0x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x1.0x100 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 88 ชิ้น

฿33 ฿33
 

 

BHB10.9-M6x1.0x90

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x1.0x90 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHB10.9-M6x1.0x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M6x1.0x80 Grade เกรดความแข็ง 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27 ฿27
 

 

BHB12.9-M18x2.5x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x100 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿239 ฿239
 

 

BHB12.9-M18x2.5x90

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x90 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿224 ฿224
 

 

BHB12.9-M18x2.5x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x80 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿208 ฿208
 

 

BHB12.9-M18x2.5x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x70 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿182 ฿182
 

 

BHB12.9-M18x2.5x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M18x2.5x65 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿162 ฿162
 

 

BHB8.8-M14x2.0x140

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x140 Grade เกรดความแข็ง 8.8

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BHB12.9-M14x2.0x110

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x110 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿89 ฿89
 

 

BHB12.9-M14x2.0x100

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x100 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿84 ฿84
 

 

BHB12.9-M14x2.0x90

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x90 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

 

BHB12.9-M14x2.0x80

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x80 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿72 ฿72
 

 

BHB12.9-M14x2.0x70

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x70 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿64 ฿64
 

 

BHB12.9-M14x2.0x65

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M14x2.0x65 Grade เกรดความแข็ง 12.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59 ฿59
 

 

BHBM42x4.5x160

Carbon Steel Hex Bolt - สกรูน็อตหัวเหลี่ยมดำ M42x4.5x160 Grade 10.9

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿930 ฿930
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้