บูชชาร์ป บูทเหล็กผิวเรียบ (Shaft Bush)

BB1/1-10x12x20

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 18 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BB0-10x14x20

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-10x15x20

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-10x15x30

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-10x15x8

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿147 ฿147
 

 

BB0-10x20x20

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB3/18-100x105x50

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

BB3/19-100x115x60

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

BB115x125x78

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿378 ฿378
 

 

BB1/1-12x14x20

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BB0-12x15x22

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-12x16x20

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 8 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-12x20x20

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 30 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-12x22x10

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB1/1-14x16x15

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BB1/1-14x16x20

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BB0-14x18x16

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-14x22x15

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB1/1-15x17x20

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BB0-15x20x23

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-15x22x23

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB1/1-16x18x20

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 13 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

BB0-16x20x16

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-16x24x15

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-16x24x20

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-16x25x44

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB0-17x22x32

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB0-17x24x20

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-17x28x28

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB1/2-18x20x20

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

BB1/3-19x22x25

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿128 ฿128
 

 

BB1/4-20x23x20

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB1/4-20x23x25

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB1/4-20x23x30

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB0-20x25x10

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-20x25x30

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB0-20x25x50

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

BB0-20x30x30

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿193 ฿193
 

 

BB1/5-22x25x25

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB1/5-22x25x30

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB0-22x26x20

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB0-22x30x30

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB1/2-24x27x30

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB1/6-25x28x20

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿147 ฿147
 

 

BB1/6-25x28x25

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB1/6-25x28x30

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 32 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB51/3-25x30x57

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/2-25x30x68

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/3-25x30x90

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/2-25x31x68

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB52/1-25x31x78

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/2-25x31x79

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/2-25x33x58

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB1/7-28x32x25

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿147 ฿147
 

 

BB51/2-29.6x33x60

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB1/8-30x34x20

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿147 ฿147
 

 

BB1/8-30x34x30

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB1/8-30x34x35

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB51/2-30x34x74

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/1-30x36x68

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/3-30x36x78

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿258 ฿258
 

 

BB51/1-30x36x88

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/3-30x38x79

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB0-30x40x40

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

BB51/2-30x42x88

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

BB2-40x45x40

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿295 ฿295
 

 

BB1/9-32x36x20

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB1/9-32x36x25

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB51/2-32x37x80

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

BB51/3-32x38x78

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/1-38x32x78

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 14 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/3-32x38x98

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 17 ชิ้น

฿249 ฿249
 

 

BB51/1-38x32x98

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿249 ฿249
 

 

BB51/3-32x40x78

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB51/2-32x42x78

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

BB3/1-35x38x40

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿220 ฿220
 

 

BB1/9-35x39x30

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿168 ฿168
 

 

BB1/9-35x39x40

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿161 ฿161
 

 

BB52/1-38x42x70

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

BB52/1-38x43x35

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB3/2-38x43x60

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

BB52/1-38x46x45

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

BB51/1-38x46x90

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿240 ฿240
 

 

BB52/1-38x48x100

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 7 ชิ้น

฿298 ฿298
 

 

BB52/1-38x48x104

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿298 ฿298
 

 

BB52/1-38x50x100

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

บูชตัวกลางพนัสรุ่นยาว 38x57x100

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

BB52/1-38.2x41.5x38

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/2-40x36x59

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB51/3-40x44x38

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿214 ฿214
 

 

BB2/2-40x44x40

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

BB3/3-40x44x50

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 4 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

BB2/2-40x44x50

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

BB2/1-40x54x50

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

BB51/2-40x44x55

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿300 ฿300
 

 

BB3/4-40x46x40

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 10 ชิ้น

฿351 ฿351
 

 

BB51/3-40x46x61

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿321 ฿321
 

 

BB0-40x50x20

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

BB3/5-44x50x32

Steel Shaft Bush บูทกลวง บู๊ชใส่เพลา-ชาฟท์

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

BB52/1-38x44.5x45

Steel Shaft Bush For High Strength Uses บูทกลวง บู๊ชสลัก บูทน้ำมัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿268 ฿268
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้